Ny renovasjonsordning

Fra høsten 2017 startet vi med sortering av matavfall i grønne poser. Follo Ren leverer en «startpakke» til nye abonnenter. Les om ordningen på Follo Rens nettsider.

Plastavfall

Med den nye løsningen skal plast kastes sammen det andre restavfallet (det blir skilt ut fra annen søppel i sorteringsanlegget). Har du store mengder plastemballasje, kan du levere det gratis på gjenvinningsstasjonen. Plastavfall er plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastsekker, plastbegre og plastbokser osv. Du kan kaste både hard og myk plast i restavfallet.

Sortering

Kommunen sørger for at restavfall og papir blir hentet. Farlig avfall som maling, lakk, white spirit, lyspærer, enkelte batterier, elektroniske artikler osv. kan du levere gratis på gjenvinningsstasjonen. Hvis du ikke kan reise til gjenvinningsstasjonen, kan miljøbilen komme hjem til deg. Kontakt Follo Ren. Andre typer avfall må du kildesortere.

Se kildesorteringsguiden.  

Finn din tømmedag

Du kan se når avfall blir hentet hjemme hos deg på nettsidene til Follo Ren.

Returpunkter

Du kan levere glass og metall samt tøy (UFF og Fretex) på de fleste returpunktene. Noen stasjoner har også beholder for avfall. Follo Ren har på sine nettsider kart med oversikt over returpunktene (søk på adresse):

Returpunkter 

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyret er basert på størrelsen til restavfallsbeholderen. Størrelsen på papirbeholderen påvirker ikke gebyret. Standardløsningen for en husholdning er en 240 liters beholder for restavfall, som blir tømt hver 14. dag. Beholderen for papir, papp og drikkekartong er også på 240 liter, men den blir tømt én gang i måneden.  

Kontakt Follo Ren for råd og tips om større beholdere.

Follo Ren dekker sine utgifter via det kommunale renovasjonsgebyret. Innbyggerne betaler for at avfallet blir hentet og behandlet på et godkjent avfallsmottak. Renovasjonsgebyret dekker også utgifter til returpunkter og gjenvinningsstasjonen.

Fra 1. oktober 2017 blir husholdningsavfallet levert til anlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF). Der blir avfallet ettersortert og så sendt videre til ulike former for behandling og gjenvinning. Plast og papir blir materialgjenvunnet, og matavfall går til produksjon av biogass og gjødsel. Restavfallet går til forbrenning i anlegg som produserer fjernvarme og strøm.  

Aktuell informasjon

Priser