Kommunale virksomheter

Alle barnehager, skoler og andre kommunale virksomheter skal kildesortere avfall. Plasten blir sortert i to typer. Myk plast blir brukt om igjen for å produsere ny plast. Hard plast blir brukt til å gjenvinne energi. I tillegg sorterer virksomhetene papir, papp, drikkekartonger og farlig avfall. Mange sorterer også glass og metall. På returpunktene kan du legge klart og farget glass i samme beholder. I 2017 har kommunen avtale med Stena Recycling om å samle inn avfall fra kommunale virksomheter.  

Avfall fra næringslivet

Kommunen har ikke ansvar for å hente avfall fra private bedrifter. Ifølge forurensningsloven skal næringslivet håndtere avfall selv. De må kjøpe tjenester som gjør at avfallet blir behandlet miljøriktig. Mange bedrifter bruker Follo Ren. Andre har avtale med private renovasjonsfirmaer.

Aktuell informasjon

Forurensningsloven