Langtidsavdelinger

Hver enhet består av åtte rom for å skape ro og trygghet for pasientene. Alle rom er enerom og har eget bad. Rommene er møblert med seng, nattbord, stol og bord. Pasientene kan ta med seg personlige eiendeler og lette møbler.

Rommene har antenneuttak for radio og TV. Sykehjemmet dekker lisensen. Enhetene har eget kjøkken og stue, og plass til sosialt samvær for de som bor hos oss.

Vi har langtidsplasser for 54 pasienter.

Demensavdeling

På demensavdelingen er det 31 rom. 15 av disse rommene er for pasienter som trenger skjerming og ekstra bemanning.

Demensavdelingen har spabad, eget sanserom, og en flott sansehage. Sansehagen er gitt og vedlikeholdes av de tre Rotaryklubbene i Oppegård.

Korttidsavdeling/ mottaksplasser

Vi har åtte plasser for mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller andre institusjoner. Fem av rommene er tilrettelagt for eventuelle smitteutbrudd. Avdelingen har personale med spesiell kompetanse.

Dagsenter for hjemmeboende

Høyås har en avdeling med 22 plasser. Vi tilbyr ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider.

Uteområder

Foruten sansehagen, har demensavdelingen tre fine hager med utemøbler og beplantning blant annet frukttrær og bærbusker. Høyås har et stort atrium mellom dagsenteret og nybygget. Det er utgang til atriet fra kantineområdet. Atriet er åpent for pasienter og pårørende. Vi har store terrasser i hver etasje med flott utsikt.