Øståsen barnehage og Tårnåsen barnehage ble slått sammen i august 2004 og fikk felles styrer. Navnet ble i januar 2005 endret til Augestad barnehage, avdeling Øståsen og avdeling Tårnåsen. Nærmiljøet er preget av boligfelt hvor vi besøker flere av lekeplassene, skogen ved Grønliåsen og biblioteket på Kolbotn er en liten spasertur unna. Vi er Grønt Flagg-barnehage og solsikkebarnehage.

Det pedagogiske arbeidet

Vi jobber tverrfaglig ut fra rammeplanens fagområder, fordyper oss i tema i perioder.

  • Prosjekter over kortere og lengre perioder
  • Aldersinndelte grupper for lek og tur
  • Vi skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner gjennom dagen

Dagsrytme

Se hvordan vi innretter dagen i barnehagen - vår dagsrytme.