Startstedet er flyttet fra Kolben til Sofiemyr for å starte høyt i terrenget, og fordi mange av turene går nord- og østover.  Turende ender både på Sofiemyr idrettshus, Kolben og Oppegård stasjon (fritt valg) avhengig av sykkelrute.

Racere og mosjonister

Det er opplegg for både racere og mosjonister. Kolbotn Cykelklubb leder dem som ønsker en treningsrunde. Kommunen tar seg av en grupper som vil ha mindre anstrengende turer i roligere tempo. Og i tillegg dem som både ønsker en pust i bakken og vil oppleve noe underveis.

Turene kan forlenges

Alle ruter kan forlenges med sløyfer her og der, slik at de spreke kan sykle lengre enn dem som ønsker en makeligere tur. Dette gjør at vi kan tilpasse turene til dem som deltar.

2,5 time med pause

Basert på en gjennomsnittsfart på 12 km/t for den minst raske gruppa vil alle turene kunne gjennomføres i løpet av 2,5 t, selv med pauser. Turene er lagt opp slik at i prinsippet gjennomføres de korte og enkle turene tidlig i sesongen, de lengre til sist. Ved dårlig vær gjennomføres turene i kortere versjon.

Åtte sykkelturer

19. april.

Bjørndal og Hauketo, 13. km. (Sykkelkartets lilla rute)
Mot Åsland, på gangveier på Bjørndal og i lysløypa mot Hauketo, gjennom Ljanselvdalen til Hvervenbukta / Ljanskollen.  Tilbake over Mastemyr.
Turen kan forlenges over Klemetsrud nordover og på G. Mossevei og Ingierveien hjemover.

26. april

Bjørndal og Hvervenbukta, 16 km. (Variant på av sykkelkartets lilla rute)
Mot Åsland, på gangveier på Bjørndal og i lysløypa mot Hauketo, gjennom Ljanselvdalen til Hvervenbukta / Ljanskollen.  Tilbake over Mastemyr.
Turen kan forlenges over Klemetsrud nordover og på Gamle Mossevei og Ingierveien hjemover.

3. mai

Mortensrud og Øvre Ljanselvdal, 18 km.
Turveien nordover og gjennom Bjørndal til Klemetsrud. Forbi Mortensrud og langs Ljanselva  til Hauketo. I prinsipp Kongeveien hjemover til Sofiemyr.
Turen kan forlenges over Kloppa og rundt Grønmo.

10. mai

Vevelstad 15 km og Ski, 27 km. (Sykkelkartets mørkeblå rute)
Over Klioppa til Stallerud  til Vevelstad eventuelt Langhus. Retur til Oppegård og Kongeveien til Sofiemyr eller Skiveien til Kolbotn. Turen kan forlenges over Rud til Ski. Retur på Skiveien, Oppegårdveien eller gjennom Nøstvetmarka.

31. mai

Langen, 24 km (Sykkelkartets svarte rute)
Sykkelkartets tur over Siggerud, Bonndalsåsen , Rud og Langhus .
Turen kan forlenges med 4 km over Skeidarkollen, ytterligere 2 km ved å følgje fylkesveien og noen ekstra km via Ski gamle kirke.

7. juni

Sandbakken over Siggerud, 22 km. (Sykkelkartets mørkegrønne rute)
Over Kloppa og gjennom Siggerud til Sværsvann og Sandbakken. Hjemover via Klemetsrud og Åsland.
Turen kan forlenges opp til Sandbakken, via terrenget frå Siggerud til Sandbakken , og hjem via Hauketo.

24. mai

Ljanselvdalen fra Mortensrud til Ljan, 19 km.
Kongeveien nordover til Prinsdal skoler, på lysløyper til Klemetsrud og  gangvei til Mortensrud. Ned øvre del av Ljanselvdalen til Hauketo. Retur over Toppåsen øst for jernbanen.

14. juni

Vinterbro og Pollen, 25 km.
Over Kongeveien, Ringnes og med retur over Svartskog. Skogsvei mellom Tjernes og Bålerud.
Turen kan forlenges over Nøstvet og Nordby på veien ut og over Hvitebjørn eller via Ingierstrand på veien hjem.

Reservetur

Grønmo og Mortensrud, 16 km
Over Åsland til Klemetsrud. Sløyfe på turveien rundt golfbanen. Sydover forbi Klemetsrud og Bjørndals vestside og turveien tilbake til Sofiemyr.
Turen kan forlenges nordover til Skullerud og hjemover via kloppa til Sofiemyr.

Nye sykkelruter

Felles for mange av turene er at de for en stor del er utenfor den slagne landevei. Forslagene er utarbeidet for minst mulig sykling i traseer som er syklet tidligere.

Sykkelkommune

Kommunen har inngått en intensjonsavtale med Statens Vegvesen om å utvikle Oppegård kommune til sykkelkommune. Prosjektet skal føre til at flere bruker sykkel i stedet for bil, økt trafikksikkerhet for syklister, bedre helse og bedre miljø. Det skal også bli raskere å komme fram for de som sykler.