Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak prisen, og Oppegård var sammen med Horten og Asker nominert til årets pris.

Innovasjonsprisen 2017 går til Asker kommune for gode innovasjonsresultater og sitt samskapings- og investeringsperspektiv i innbyggerne. Juryen løftet frem Velferdslabben og Områdeutviklingsprosjektet på Borgen som radikale og spennende  innovasjoner innenfor kommunal brukerdialog.

Skryt til Oppegård

Difi sier følgende om Oppegård: "Oppegård kommune imponerte juryen med prosjektene Felles innsats overfor språklige minoriteter og Kultur for endring. Oppegård kommune våger å angripe etablerte siloer med tverrfaglig samarbeid og nye innovative arbeidsmetoder."

Les mer om juryens begrunnelse på nettsiden til Difi, her finner du også filmer som er laget om de nominerte kommunene.