VMK

Utgangspunktet for VMK er at alle kommuniserer og har behov for et tilpasset kommunikasjonsredskap på sitt nivå.

VMK er forkortelse for Visuelt Manipulativt (styres med hendene) Kommunikasjons-system

Grunnelementene i en setning blir visualisert i en ramme med 3 felt for subjekt, predikat og objekt. På skolen bruker vi foto, pictogrammer og tegn-bilder i denne visualiseringen.

Å lage setninger trenes først i ene-timer. Deretter knyttes bruk av VMK til aktiviteter i naturlige situasjoner. som for eksempel:

 • Til valg av pålegg eller drikke ved måltidene.
 • Til valg av frie aktiviteter etter en arbeidsøkt.
 • Til valg av sang eller instrument i fellestimer.

VMK må kunne brukes i forhold til flere personer, emner og steder.
Kommunikasjons-systemet hjelper eleven til å holde fast på innholdet i en setning over tid, noe som kan være vanskelig for mange av våre elever.

VMK-systemet ble utviklet i en autistgruppe ved Gjerpen barneskole i Skien av Britt Arnessen og Ellen Wergeland.  Sistnevnte kan kontaktes på wergeland@pictogram.no

Karlstadmodellen

Karlstadmodellen er utviklet av Irene Johansson som er professor i spesialpedagogikk og fonetikk ved Universitetet i Karlstad i Sverige.

Hennes mangeårige forskningsprosjekt har resultert i detaljerte og omfattende kommunikasjons- og språktreningsprogrammer som starter fra tidlig spebarnalder og går videre opp til lese- og skriveopplæring.

Vi bruker disse bøkene i vårt arbeide:

 • "Språkutvikling hos barn med språkvansker 1 - Performativ kommunikasjon."
 • "Språkutvikling hos barn med språkvansker 2. - Ordstadiet.
 • "Språkutvikling hos barn med språkvansker 3. - Enkel grammatikk.
 • "Las- och skrivprocessen hos barn med Down syndrom"

Prinsipper i denne modellen:

 • igangsetting av tiltak så tidlig som mulig i barnets liv
 • kontinuitet og repetisjon
 • strukturert og systematisk opplegg tilpasset hvert enkelt barn
 • lystbetonte øvelser, mye ros

Modellen bygger på at språk og kommunikasjon er en integrert del av barnets totalutvikling. Øvelsene gjelder utvikling av barnets sanser, motorikk, persepsjon, kognitive og sosiale ferdigheter.