Vi bruker ofte elementer fra ulike metoder. Hvis du vil vite mer om hvordan vi arbeider, ta gjerne kontakt med oss.

Arbeidsmetoder

Metodene vi benytter oss av er blant annet:

  • Aktiv læring
  • Data i undervisningen
  • Kommunikasjonssystemer - VMK og Karlstadmodellen
  • TEACCH
  • Tester og kartleggingsmateriell