Regjerningen vil bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Ordfører Thomas Sjøvold understreker at med denne avtalen ønsker han også et samfunn med trygge jobber og seriøse arbeidsgivere, som viser respekt for lover og regler.

Sjøvold påpeker også at målet med samarbeidsavtalen er å utveksle opplysninger som skal bidra til at Oppegård kommune har seriøse leverandører og underleverandører.

Viktig rolle for innkjøpere

Kommunalsjef Lars Henrik Bøhler forteller at alle med ansvar for innkjøp av varer og tjenester i kommunen har en viktig rolle for å hindre at kriminelle aktører får innpass i arbeidslivet. Avtalen som er inngått vil forhåpentligvis bestrebe at arbeidet blir enklere for å unngå useriøse aktører. Bøhler sier videre at de kriminelle aktørene er smarte og ligger ofte i forkant og dermed forsøker hele tiden å lure myndighetene.

Med en slik avtale vi nå har signert, har vi fått et nytt verktøy. Samarbeid med flere offentlige etater skal bekjempe sosial dumping og skatte- og avgiftsunndragelse.

Gjelder bygg og anlegg

Samarbeidsavtalen ble inngått 23. februar 2016 om et samarbeid om felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg. En bransje som sliter med mange useriøse aktører med store kriminelle nettverk.

Erfaring fra konkrete saker forteller at relativt små uregelmessigheter i skatte- og avgiftsmessige forhold, kan være en indikasjon på store og alvorlige lovbrudd.

Oppgaven til Skatt Øst

Skatt Øst skal bidra med informasjon som skal verifisere at leverandøren, og eventuelle underleverandører fortsatt er registrert i riktige registrere og har overholdt sine forpliktelser overfor norsk skatte- og avgiftsmyndigheter.

Skatt Øst vil også bidra med kompetanseheving når det blant annet gjelder forståelsen av den informasjon som de leverer. Skatt Øst vil i tillegg gjennomføre byggeplasskontroller.

Arbeidsmarkedskriminalitet er

  • brudd på norske lover om lønn- og arbeidsforhold
  • trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet

som minimaliserer produksjonskostnaden for varer og tjenester i Norge og dermed undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.