Flyktninger som kommer til Oppegård trenger både språktrening, arbeidstrening og ordinær jobb. Dette gjelder både de som har vært her en stund og nyankomne.

Arbeidstrening

Bedrifter som kan bidra med praksisplasser for arbeidstrening eller har ledige jobber, kan kontakte NAV Oppegård ved:

  • Kajetan Grobelny, tlf. 405 56 879
  • Tone Rustad Fagerhaug, tlf. 911 35 406

Språktrening

Bedrifter som kan stille med språktreningsplasser kan kontakte Oppegård kvalifiseringssenter:

Hilde Elise Lervik, tlf. 66 81 50 83