Rådhuset

Tlf. 66 81 90 90.
Åpent 27.– 28. desember (romjulen) kl. 08.00–15.30.

Kemneren i Follo

Følger rådhusets åpningstid.

Bygg og kart

Følger rådhusets åpningstid.

Biblioteket

Stengt 23., 24., 25. og 26. desember. 
Åpent 27., 28. desember kl. (08)10.00–15.00 og 29. desember kl. 10.00–15.00.
Vanlig åpningstid fra onsdag 2. januar.

Hvis du ønsker å bruke biblioteket utenom betjent åpningstid i julen, ta kontakt med personalet for å skaffe deg meråpent.

Kulturskolen

Stengt 21, 27.–28. desember. Åpner 2. januar.

OMA-butikken

Stengt 27.–28. desember. Åpner 2. januar.

Skoler

Siste skoledag er fredag 21. januar. Skolestart torsdag 3. januar (skole og SFO er stengt 2. januar, plandag).

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS)

Er stengt fra 23. desember og åpner igjen 2. januar.

Psykisk helsetjeneste

Åpent 27. og 28. desember kl. 09.00-15.00

Helse

Øyeblikkelig hjelp: Ring 113.

Nasjonalt legevaktnummer 116 117.
(Du blir satt over til nærmeste legevakt der du befinner deg)

Trenger du noen å prate med?
Kirkens SOS krisetelefon, tlf. 22 4000 40.
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123.

Legesentrene

27. desember

28. desember

Trollåsen legesenter

09.00-15.00

09.00-15.00

Solgården legesenter

08.00-14.00

08.00-14.00

Tårnåsen legesenter

09.00-14.00

09.00-14.00

Greverud legesenter

08.00-15.00

08.00-15.00

Toppenhaug legesenter

08.30–14.00

08.30–14.00

Ved øyeblikkelig hjelp kontakt legevakten tlf. 66 80 70 00.

Kolbotn helsestasjon

Åpent 27. og 28. desember fra kl. 10.00–14.00.

Ungdomshelsestasjonen

Stengt 27.–28. desember. Åpner 2. januar.

Hjelpemiddellageret

Åpent 27.og 28. desember med besøkstid fra kl. 08.15–10.00.

Tårnåsen aktivitetssenter

Stengt fra 21., 27. og 28. desember. Åpner 2. januar kl. 09.00.

Frivilligsentralen

Stengt fra 22. desember. Åpner 11. januar.

Kolbotn- og Toppenhaug seniorsenter

Stengt 27.–28. desember. Åpner 2. januar med vanlig drift.

Flame-, Vassbonn- og Tårnåsen fritidssenter

Stengt fra 22. desember. Åpner 3. januar.

Ungdomskafeen, Hjørnet

Stengt fra 22. desember. Åpner 3. januar.

Utekontakten

Stengt fra 22. desember. Åpner 2. januar.

Idrettshallene

Det er normale åpningstider i alle haller frem til 23. desember. Normale tider i alle haller fra og med 2. januar 2019.

Sofiemyr svømmehall

Stengt 24., 25. og 26. desember.

Utvidet åpningstider for publikum «julesvømming» 27.–28. desember fra kl. 12.00–16.00.
Normale svømmetider for publikum lørdag 29. desember og søndag 30. desember.
Stengt 31. desember og 1. januar. Normale tider fra 2. januar.

Åpen barnehage

Stengt i skolens juleferie. Siste dag før jul er torsdag 20. desember.
Første dag på nyåret er torsdag 3. januar.

Heldagsbarnehager

Åpent 27.–28. desember med vanlig åpningstider. Plandag 2. januar. Åpner 3. januar.

Follo Ren - gjenvinningsstasjonen

Se www.folloren.no