Forslag til områderegulering for Sofiemyr idrettspark er lagt ut til offentlig ettersyn. Områdereguleringen skal legge grunnlag for utviklingen av Sofiemyr idrettspark med skoler og boliger. Planen vil legge rammer for utbygging av idrettsanlegg, teknisk infrastruktur, grønnstruktur og grad av boligfortetting.

Målet med reguleringen er å legge til rette for

  • bygging av en ny ungdomsskole og en ny barneskole
  • idrettshall med 4 hallflater
  • utendørs ballbaner, anlegg for utendørs aktivitet, organisert og uorganisert
  • gode gang- og sykkelforbindelser
  • gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten
  • boligutvikling
  • bussterminal for Ruter
  • bevaring av grønnstruktur
  • tennishall med garderobeanlegg og tribune for kunstgressbanen

Her kan du se dokumentene som er lagt ut til høring. Høringsfristen er 28. mars.

Informasjonsmøte

Alle interesserte er velkommen til møte i Oppegård kvalifiseringssenter, Fløisbonnveien 2-4, 1412 Sofiemyr:

Torsdag 28. februar 2019, kl. 18.30