Program for kvelden

•    Hvor står vi og hvor går vi?
•    Presentasjon av Follorapporten
•    Åpent for spørsmål

Velkommen!