Program

  • Ordføreren ønsker velkommen
  • Status, utfordringer og planer fremover, ved planleder Stig Bell, Oppegård kommune – UTE og forsker ph.d. Sigrid Haande, NIVA (Norsk institutt for vannforskning)
  • Spørsmål og svar

Vi skal opprette en referansegruppe for Kolbotnvannet og du kan melde din interesse på møtet.

Les mer om Kolbotvannet og forurensning