Skolens administrasjon

Nina Kristin Sæthre         Rektor
Karianne Eilertsen Stensby Inspektør 1.- 4. trinn
Turid Bekkoset Sæther Inspektør 5.- 7. trinn
Astri Mamen Leder SFO
Nina Engelstad Saksbehandler

Lærere

Abild, Jan Kontaktlærer 7B
Austevoll, Anne Kontaktlærer 4C
Berggrav, Anne Kontaktlærer 6A
Beylich, Anne-Brit Ruud Kontaktlærer 3C
Carlsen, Carina Yvonne Kontaktlærer 5D
Christensen, Unni Spes.ped.-team
Dragseth, Martin Otto Faglærer/IT-veileder
Figenschou, Marit Kontaktlærer 5A
Forbergskog, Ane Lind Kontaktlærer 5B
Jørgen Alexander Foss Miljøterapeut
Frogner, Gry Kontaktlærer 2C
Gamre, Carina  Permisjon
Garathun, Hanne Kontaktlærer 6B
Gårderløkken, Mari Kontaktlærer 5C
Haugland, Mouna Kontaktlærer 6C
Havnes, Nina Bjordal Kontaktlærer 4B
Heggelund, Majken Velkomstklassen
Johnsen, Inger Bilden Kontaktlærer 3B
Karlsen, Malin Kontaktlærer 2B
Landehagen, Anne

Kontaktlærer 3A

Landehagen. Jesper Faglærer
Langnes, Kari Birgitte Kontaktlærer 7C
Lier, Caroline Kontaktlærer 5D
Mathiassen, Camilla Velkomstklassen
Moen, Elisabeth Kontaktlærer 7A
Nicolaysen, Anne Holst Faglærer
Nitschke, Katrine Miljøterapeut
Nord, Bente Kontaktlærer 4B
Nordlie, Eivind Andreas Idsøe Faglærer
Nordvang, Anette Kvakkestad Permisjon
Nyhus, Jane Birkeborg Kontaklærer 5A
O'Malley, Kristin Kontaktlærer 1C
Poulsen, Marianne Kontaktlærer 2A
Sevaldsen, Nikolai Kontaktlærer 7C
Caroline Nimann Sponheim Kontaktlærer 4D
Stensli, Ida Hammergren Kontaktlærer 1B
Sverdrup, Siri Kontaktlærer 4A
Sæther, Ragnhild Kontaktlærer 1A
Thingelstad, Anne Kontaktlærer 6B
Østenheden, Anne-Lisbeth Kontaktlærer 1D
Aarseth, Ruth-Ellen Velkomstklassen

Skoleassistenter

Bakke, Kristian
Buvik, Aud Aavik
Evje, Julie Mehl
Ghasemi, Maliheh
Jensen, Heidi Stang
Pettersen, Jim Roger
Rasmussen, Pål Andre
Øfstaas, Inger
Aaeng, Eva

SFO-ansatte

Azemi, Valbona Base 1
Bjartveit, Randi G. Base 3
Evje, Julie Mehl Base 3
Gamre, Jens Base 1
Ghasemi, Maliheh Base 2
Haas, Annemie Kolding de Base 3
Helgesen, Lena Base 3
Jensen, Heidi Stang Base 2
Juddha, Rozy Base 2
Kaldahl, Bjørn Base 4
Karusbakken, Lena                     Baseleder - base 1
Kulasigam, Mano Base 1
Lien, Sidsel Baseleder - base 2
Løken, Torill Base 4
Pedersen, Laila Skaug Base 2
Pettersen, Jim Roger Base 3
Rasmussen, Pål Andre Base 1
Thavarasah, Sitharran Base 2
Whist, Anette Nisbeth Base 1
Øfstaas, Inger Baseleder - base 4
Aaeng, Eva Baseleder - base 3