Administrasjon  

Høidal, Kristin Hovde

Rektor
Wibe, Hanne Undervisningsinspektør 1. og 2.trinn og SFO-leder
Martinsen, Hege Undervisningsinspektør 3.-7.trinn

Bjørland, Gro

Saksbehandler
Melby, Randi Kontormedarbeider, SFO-assistent, biblioteksansvarlig.
Hågensen, Linn Heidi Sosiallærer
Svartberg, Ane Margrethe IT-veileder

Lindtveit, Jon

IT-veileder
   
Personale  
Aarvik, Simen Kontaktlærer 6.trinn
Berge, Eileen Spertoli Faglærer 1.trinn
Bergland, Mia Kinge Faglærer 2.trinn
Bratlie, Renée Fast vikar
Bårdslistuen, Bente Kontaktlærer 4.trinn
Bårdslistuen, Hanne Kontaktærer 3.trinn
Christensen, Aina SFO-assistent
Eriksen, Anne Helene Kontaktlærer 1.trinn
Falch-Hansen, Marianne Kontaktlærer 5.trinn
Foss, Kristin Kontaktlærer 2.trinn
Gundersen, Ayna Barlie SFO-assistent
Haga, Cathrine Kontaktlærer 6.trinn
Halvorsen, Tone W. Kunst & håndverk 4. - 7. trinn
Hammerborg, Anne Cathrine Kontaktlærer 2.trinn
Hansen, Anita Melvold Permisjon
Hansen, Sølvi Kontaktlærer 5.trinn
Hilt, Kirsti Marie Kontaktlærer 4.trinn
Holt, Heidi Spesialpedagog
Hovland, Merete  Faglærer 3.trinn
Iftikhar, Mahwash Kontaktlærer 3.trinn
Jahr, Jeanette Skole- og SFO-assistent
Johansen, Annette Aktivitetsleder SFO
Jørgensen, Miriam H. Faglærer 1.trinn
Karlsen, Wenche Bull Faglærer 3. trinn og hovedtillitsvalgt
Kvavik, Lars Jakob Miljøterapaut
Kristiansen, Juni SFO-assistent
Levernes, Hanne Kontaktlærer 1.trinn
Lindtveit, Jon Faglærer 7.trinn
Lohne, Mimmi Voldnes Kontaktlærer 7.trinn
Malthe-Sørenssen, Ellen Leselærer
Melby, Randi Haugen SFO-assistent
Mork, Ida Kvammen Kontaktlærer 5.trinn
Nilsen, Christina SFO-assistent
Pedersen, Anita Baseleder Maurtua
Pedersen, Siv Eirin SFO-assistent
Seenivasan, Vimala SFO-assistent
Skog, Roy Musikklærer
Skuterud, Trude Permisjon
Steen, Jeanette SFO-assistent
Stevens, Marc SFO-assistent 
Svartberg, Ane Margrethe Kontaktlærer 7.trinn
Thunem, Mats Faglærer 6.trinn, svømmelærer
Tyskerud, Lena Kontaktlærer 4.trinn
Unneberg, Torhild Skole- og SFO-assistent
Volledal, Marius Skole- og SFO-assistent
Yurt, Hatice SFO-assistent
Zaibun, Nisa SFO-assistent