Skolens administrasjon

  Rektor
Anita Godager   
Telefon 66 81 31 01
  Undervisningsinspektør (ansvar:  1. - 4. trinn)
Gry Hovdum
Telefon 66 81 31 02
  Undervisningsinpektør  (ansvar: 5. - 7. trinn)
Katinka Bøhmer Sjøberg
Telefon 66 81 31 03
     
  SFO-leder/Saksbehandler 
Camilla Lynne
Telefon 66 81 31 04
  Kontormedarbeidere  
Tonje Angell  
Beate Solstad 
Telefon 66 81 31 05

Ansatte i undervisning og SFO

Personale Greverud 2019

 

Bildene er tatt september 2019 og viser noen av skolens ansatte.  (Foto: Ariel Foto)

Skoleåret 2019/2020 - kontaktlærere

Klasse

Kontaktlærere

1A

Silje Hoel Nikolic

1B

Inger-Johanne Myhrer

1C

Tonje Ida Haave

1D

Monika Veronika Konecka

2A

Gunn Linda Nysæter Jahren

2B

Heidi Mona Kullebund

2C

Mona Cathrine Kulbay

3A

Berit Elisabeth Magnus

3B

Endre Ulbrandt Thoresen

3C

Thale Maria Røsand

3D

Heidi Bogø

4A

Cecilie Arstal

4B

Anne Grøneng Michelsen

4C

Elisabeth Ødegård Widmer

5A

Gunvor Marie Frislid/Patrick Pedersen

5B

Eivind Aas Bergsjø

5C

Lene Kjær-Nilsen

5D

Annbjørg Austrheim

6A

Marianne Krogstad

6B

Elin Rosseland

6C

Jeanette Linkjendal

6D

Hanne Skjønneberg

7A

Camilla Weibye

7B

Mina Mari Holmquist

7C

Agnete Eng Ruud

7D

Linn McLeod/Kjersti Winje

 

Telefon til arbeidsrommene

Trinn/SFO Direktenummer
SFO 66 81 31 30
1.trinn              66 81 31 31
2.trinn              66 81 31 32
3.trinn              66 81 31 33
4.trinn              66 81 31 34
5.trinn            66 81 31 35
6.trinn 66 81 31 36
7.trinn 66 81 31 37