Turveien mot Åsland er midlertidig stengt

For å styrke sikkerheten i kommunens vannforsyning, etablerer vi en forbindelse med Oslo kommunes nett. Gjennom denne forbindelsen skal Oppegård være sikret vannforsyning selv om kommunens vannverk ikke kan levere vann fra Gjersjøen. Arbeidene fører til at deler av løypetraseen inn mot Åsland er stengt frem til vinteren 2019 (nummer 1 på kartet nedenfor).

Hvor kan du gå tur i mellomtiden?

  • Grønliåsen–Kongeveien (2)
  • Ødegården–Kongeveien (Sprett aktivitetspark, tidligere Hurlumheihuset) (3)
  • Mot Bjørndal idrettsplass (4)
  • Slimeåsen–Trollstien–Bjørndal (5)
  • Bjørndal–Grønliåsen/Branntårnet (6)

(Disse turveiene er ikke tilrettelagt for sykkel)

Kart over tursti Ødegården til Åsland med alternative stier


Fløisbonnveien inn til marka

Du kan bruke Fløisbonnveien, men på grunn av anleggstrafikken må du være ekstra oppmerksom og forsiktig.

Stien som går sør for Fløisbonnveien, skal bli lysløypetrasé for helårsbruk. Stien vil bli bygget opp med grus og bark. Kantene skal forsterkes slik at vedlikeholdsmaskiner og løypemaskin kan brukes.

Vinteren 2019 får vi derfor en flott løypetrasé inn til marka.