Fløisbonnveien åpnet for bruk - ta hensyn til anleggsarbeidet

2019-05-21 09_06_08-Informasjon Fløisbonnveien Rev4.pdf.jpg

Oppdatert 21. mai 2019: Fløisbonnveien kan nå benyttes som tursti men alle bes vise aktsomhet under ferdsel.

Ny løypetrase under arbeid

Vannforsyning Fløisbonnveien.jpg

NB! Den alternative stien er ennå ikke en fullt opparbeidet sti og er ikke tilrettelagt for sykkel. Bruk derfor Fløisbonnveien.

Stien som går syd for Fløisbonnveien skal opparbeides til lysløypetrase for helårsbruk. Stien vil bli bygget opp med grus og bark. Kantene skal forsterkes slik at vedlikeholdsmaskiner og løypemaskin kan brukes. Til vinteren får vi derfor en flott løypetrase inn til marka (se lenger ned).

Andre alternativer

Sydover kan du gå inn fra området ved Plantasjen/ Biltema/ Coop Extra og inn på stien bak OMA (gjenbruksbutikken). Derfra kan du gå sydover for å komme over E6 til Marka.

Nordover vil løypen som går mot Åsland være stengt frem til november. Det er skiltet alternative traseer. Her ser du mer informasjon om alternative traseer:

Løypenett nordover  

Reservevannsledning

Kommunestyret vedtok i juni 2017 en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen. Den nye reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo-regionen vesentlig.

Ledningen blir samlokalisert med ny lysløypetrase rett vest for Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Ferdigstillelse er planlagt innen 2020. Ledningen skal knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien.

Ny tur- og skiløypetrasé sesongen 2019/20

Høsten 2019 skal en ny tur- og skiløype stå klar. Den permanente tur- og skiløypetraséen blir lagt på en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret og videre inn i Marka.

Den nye turveien får bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan lage skispor. Skiløypa vil krysse over E6 i stedet for dagens løsning under E6 ved Taraldrudkrysset. Fremtidig turvei- og skiløypetrasé vises med lys blå linje.

Sesongen 2018 - 2019 må vi derimot bruke to midlertidige traseer, én turvei (gul linje) og en skitrasé (mørk blå linje). Entreprenøren skal skilte på stedet.

Turveier ved beredskapssenteret - skisse - nett.jpg


Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørk blå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lys blå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé.

Følg med på bloggen!

Skanska melder på sin blogg at de tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen. Her kan du bli oppdatert på hva som skjer i prosjektet (beredskapssenterblogg.skanska.no/).

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er tiltakshaver og byggherre. Skanska Norge AS er totalentreprenør. Her ser du departementets side om det nasjonale beredskapssenteret:

Politites nasjonale beredskapssenter

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med tilgangen til marka under byggeperioden kan du ta kontakt med rådgiver Ola Skarderud i virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90. Har du spørsmål om kommunens reservevannsledning, kontakt Shima Bagherian i virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.

Gjelder det selve utbyggingen av beredskapssenteret, ta kontakt med Skanska.