Entreprenør Skanska som står for anleggsarbeidene, må grave grøft i Fløisbonnveien og stenger veien i en periode. Dette er nødvendig for at arbeidene kan foregå i sikre omgivelser.

Fløisbonnveien stenges derfor i to perioder. Først blir den østre delen (orange farge på kartet) stengt fra 29. oktober til 22. november. Entreprenøren etablerer en alternativ trasé forbi anleggsområdet og merker denne (merket med grønt på kartet). Deretter blir den vestre delen (gul farge på kartet) stengt i perioden 22. november til 15. februar.

Turveier ved beredskapssenteret - Fløisbonnveien.jpg

Andre alternativer

Vi vil råde folk til i byggeperioden å ta andre veier inn til Marka. Nordover kan du gå til Ødegården, krysse oldtidsveien og ta tverrforbindelsen, nå med lys, i retning Åsland og videre inn i Marka.

Sydover kan du gå inn fra området ved Plantasjen/ Biltema/ Coop Extra og inn på stien bak OMA (gjenbruksbutikken). Derfra kan du gå sydover for å komme over E6 til Marka.

Reservevannsledning

Kommunestyret vedtok i juni 2017 en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen. Den nye reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo-regionen vesentlig.

Ledningen blir samlokalisert med ny lysløypetrase rett vest for Politiets Nasjonale Beredskapssenter. Ferdigstillelse er planlagt innen 2020. Ledningen skal knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien.

Ny tur- og skiløypetrasé neste sesong

Neste høst skal en ny tur- og skiløype stå klar. Den permanente tur- og skiløypetraséen blir lagt på en ny friluftsbru over adkomstveien til beredskapssenteret og videre inn i Marka.

Den nye turveien får bæreevne og bredde slik at løypemaskiner kan lage skispor. Skiløypa vil krysse over E6 i stedet for dagens løsning under E6 ved Taraldrudkrysset. Fremtidig turvei- og skiløypetrasé vises med lys blå linje.

Sesongen 2018 - 2019 må vi derimot bruke to midlertidige traseer, én turvei (gul linje) og en skitrasé (mørk blå linje). Entreprenøren skal skilte på stedet.

Turveier ved beredskapssenteret - skisse - nett.jpg
Rød linje: Gammel turtrasé fra Fløisbonnveien. Gul linje: Midlertidig omlagt turtrasé. Mørk blå linje: Midlertidig omlagt skitrasé. Lys blå linje: Fremtidig turvei- og skiløypetrasé.

Følg med på bloggen!

Skanska melder på sin blogg at de tar gjerne tilbakemeldinger fra brukerne av den omlagte traséen. Her kan du bli oppdatert på hva som skjer i prosjektet (beredskapssenterblogg.skanska.no/).

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er tiltakshaver og byggherre. Skanska Norge AS er totalentreprenør. Her ser du departementets side om det nasjonale beredskapssenteret:

Politites nasjonale beredskapssenter 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med tilgangen til Marka under byggeperioden kan du ta kontakt med rådgiver Ola Skarderud i virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90. Har du spørsmål om kommunens reservevannsledning, kontakt Shima Bagherian i virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.

Gjelder det selve utbyggingen av beredskapssenteret, ta kontakt med Skanska.