Fra 18. april og frem til 31. desember 2017 vil gangveien mellom brua over E18 og ned til Hvervenbukta være stengt. Oslo kommune legger nye vann- og avløpsledninger i samarbeid med Oppegård. Gravingen er også tilknyttet det fremtidige vann- og avløpsanlegget på Svartskog.

Vi prioriterer sikkerheten

Overingeniør Ersin Coskun fra Vann- og avløpsetaten i Oslo og prosjektleder Morten Andersen fra Askim Entreprenør ber folk vise respekt og forståelse for at vi må stenge gang- og sykkelveien. De forteller at i anleggsperioden vil anleggsmaskiner kjøre opp og ned, og veien vil i perioder ha åpne grøfter når rør og koblinger skal monteres. Videre forteller Coskun at Oslo kommune sammen med Oppegård kommune og Askim Entrepenør setter strenge krav til sikkerhet i og utenfor arbeidstiden. Ingen ønsker unødige ulykker.

Følg skiltingen

Oslo kommune har i samarbeid med Oppegård kommune skiltet alternative ruter til og fra Hvervenbukta (Ljansbruveien / Gamle Mossevei). På oversiktskartet ser du hvor du kan gå eller sykle i denne perioden. Vi har satt opp skilt på seks ulike steder i Mastemyrområdet. 

alternative ruter hvervenbukta stort 1

Gul linje = gående/syklende
Blå linje = kun syklende
Grønn linje = kun gående
Rød linje = stengt

Kontakter

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med:

  • Byggherre: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
    Døgnåpen tlf.: 23 44 00 00, e-post: kundesenter@vav.oslo.kommune.no
  • Entreprenør: Askim Entreprenør AS, tlf.: 906 26 252