En alternativ læringsarena

Alternativ opplæring (AO) har som hovedoppgave å sørge for at elevene trives på skolen og gjennomfører grunnskolen og eksamener på en best mulig måte. Vi skal sikre en god overgang til videregående skole. AO legger stor vekt på basiskunnskaper og er opptatt av en variert skolehverdag. Vi vektlegger mestring, sosial trening, samarbeid, arbeidstrening, studieteknikk, teorifag, humor og godt samarbeid med foreldre og foresatte.

Hvem er vi?

Hos oss jobber det en undervisningsinspektør, tre lærere, en barne- og ungdomsarbeider og en lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærerne har lang erfaring med alternativ undervisning, men også fra tradisjonelle skoler. I tillegg til allmennlærerutdanning har lærerne utvidet kompetanse i spesialpedagogikk, idrett og kunst og håndverk.

Tilbud

Alternativ opplæring har følgende tilbud:

Administrativt er Alternativ opplæring under Ingieråsen skole, og rektor på Ingieråsen skole er rektor for Alternativ opplæring.

Alternativ opplæring holder til i egne lokaler på Skogsland i Solbråtanveien 18.

Her finner du kontaktinformasjon til Alternativ Opplæring