Dette viser vannprøver som ble tatt 16. august. Dersom veksten fortsetter, kan det raskt bli full oppblomstring. Vi følger derfor opp med nye prøver for å se om det også er giftige alger i vannet (microcystin). Vi venter å få resultat av prøvene denne uken (uke 34).

Vi følger utviklingen nøye fremover.

Har du spørsmål, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller e-post UTE