Faun Naturforvaltning tar prøver/analyser av Gjersjøen. Siste prøve ble tatt 25. juni og det ble da ikke funnet tegn til oppblomstring av alger. Det som nå har dukket opp kan være cyanobakterier, men det er umulig å si hvilke, når cellene dør konsentreres de på overflaten og samles ofte i viker.

Oppegård kommune har levert prøver til NIVA. Svar på prøvene kommer mandag 22. juli.

Siden vi ikke vet hva slags type cyanobakterier det er snakk om må vi Inntil videre advare publikum mot å bade der konsentrasjonen av alger er stor.

Vi følger situasjonen og kommer tilbake med mer informasjon når vi har svar på prøvene.