Det er også mulig å sende en e-post til dem som sitter med Alarmtelefonen
Telefonen er åpen kl. 15.00–08.00 på hverdager. Den er ellers døgnåpen hele året, i helger og på helligdager og fridager.

Alarmtelefonen er en del av barnevernet i kommunen.

Aktuell informasjon

Alarmtelefonen
Kors på halsen