Valg 2015

Velgere som ikke har mulighet til å stemme på valgdagene eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan avgi tidligstemme på rådhuset fra 1. juli til 7. august.

De ordinære stemmesedlene vil ikke være tilgjengelig før i slutten av juli. Velgere må bruke departementets samlelister inntil de ordinære stemmesedlene er på plass.

Valgkort

Valgkort sendes ut i slutten av juli eller i begynnelsen av august. Du trenger ikke valgkort for å stemme, men husk legitimasjon