September - fokus på vennskap

Denne måneden samles klassen i ring til klassemøte. Hensikten er at elevene får trening i å uttrykke seg muntlig om små og store gleder og problemer med vennskap. Det er en styrke for elever å kunne beskrive, meddele og drøfte det de er opptatt av.

Det er klassen i fellesskap som har ansvaret for å oppnå et godt klassemiljø, og at alle elevene opplever gruppetilhørighet.

Spørsmål kan være:

  • Hva er en venn?
  • Kan vi venner på flere nivåer? Bestevenner, skolevenner, arbeidsvenner
  • Hvordan får du venner? 
  • Definere hva som er en god venn.
  • Friminuttvenner – hva, hvordan leker dere i friminuttene? Hvem leker du med? Har alle noen å leke med?
  • Noen går/er alene. Er det ok? Er det ok å alltid være alene?