Sætreskogen barnehage 40 år

I dag ble jubileet markert med sang og presentasjon av utstillingen «Barnehagen vår og barnekultur gjennom 40 år»

Bilde: Denne gruppen presenterte 1970-tallet med klær og sanger

Barnehagen har jobbet med tema for hvert tiår den har vært i drift. Barna var delt inn i grupper som har tatt for seg 1970-tallet, 1980-tallet, 1990-tallet og 2000-tallet og frem til i dag. Under markeringen sang gruppene sanger knyttet til hvert tiår.

Ordfører Ildri Eidem Løvaas var invitert til markeringen og var imponert over sangene og arbeidet de hadde gjort med utstillingen. Det var stort engasjement og sangglede. De ansatte fulgte opp med å kle seg i tidsriktige klær og bidro til en livlig og flott gjennomført markering.

Ordføreren gratulerte med jubileet

Bilde: Ordfører Ildri Eidem Løvaas takket for de flotte sangene og kvitterte med gavekort som virksomhetsleder Tone Haugersveen mottok på vegne av barnehagen

Kommunalsjef Signy Harlem med blomster til barnehagen

Bilde: Kommunalsjef Signy Harlem overakte blomster til virksomhetsleder Tone Haugersveen

Kjente steder
En del av utstillingen var viet spesielle hus i nærområdet. Steder som barnehagen besøker når de er på turer. Bygningene er viktige historiske steder som butikker, forsamlingslokaler og lokale bedrifter.

Marianne Clemetsen viser frem utstillingene

Bilde: Pedagogisk leder Marianne Clemetsen viser frem én av de mange utstillingene i barnehagen til ordfører Ildri Eidem Løvaas, kommunalsjef Signy Harlem og rådmann Anne Skau.

Fakta
Sætreskogen barnehage er en fire-avdelings barnehage, som ligger på oversiden av Oppegård stasjon. Barnehagen åpnet høsten 1975.

I 1991 ble den utvidet med to avdelinger. Barnehagen har én avdeling for småbarn, tre for barn 2 - 5 år med til sammen 62 barn.

Barnehagen har et flott og variert uteområde med utfordringer for store og små. Med nærhet til skog og mark har barnehagen fokus på aktiviteter i skog og mark.

Porten var pyntet til fest med velkomstskilt og ballonger
Sætreskogen barnehage