Oktober - fokus på trivsel

Denne måneden samles klassen i ring til klassemøte sammen med Wenche, Jorunn og kontaktlæreren.

Det er klassen i fellesskap som har ansvaret for å oppnå et godt klassemiljø, og at alle elevene opplever trivsel.

Vi skal ta opp temaene fra plakatene som henger i inngangspartiet.

Dette står på plakatene:

 1. Vi viser hverandre respekt
 • Vi hilser hyggelig på dem vi møter
 • Vi aksepterer at vi er forskjellig
 • Vi tar hensyn og er greie mot hverandre =Zero
 • Vi gir hverandre rett til å bli sett og hørt
 • Vi følger skolens ordensregler
 1. Vi gjør vårt beste for å utvikle oss faglig og sosialt
  • Vi følger klassereglene
  • Vi er forberedt til skoledagen
  • Vi gir hverandre plass og ro
 • Vi har alle et felles ansvar for at Østli skole er en lærerik, morsom og trygg plass å være