Vi er til for ungdommen

Utekontakten arbeider med å hjelpe ungdom, som trenger noen å snakke med for å finne ut av vanskelig ting, eller trenger praktisk hjelp.

Bilde: Utekontakten består av tre personer, Miriam L. Solheim, Gregory Gurvich (fagleder), og Anne Marie Mork.

– Vi er ikke oppdragende eller moralistiske – vi stiller spørsmål for å fremme refleksjon og forløse ressurser, forteller fagleder Gregory Gurvich i Utekontakten.

Utekontaktens visjon er at ungdom i Oppegård skal ta gode valg for seg selv. Dette er ingen enkel oppgave i dagens krevende og hektiske samfunn. I en jungel av muligheter og veivalg kan det være godt å ha en samtalepartner, som ikke står en for nær.

Ved å ha tid til å lytte og sette seg ned å snakke sammen kan mange vanskelige ting løses. - Ofte finner ungdommen selv svaret etter samtaler og råd fra oss, forteller Gregory.

- Vår base er i det brune tømmerhuset bak kafe "Du og Jeg", forteller han videre. Hit kan ungdom og voksne komme for å prate, eller spørre om ting de lurer på.

Hva gjør vi?
Utekontakten jobber hver dag, også på kveldstid. De har trefftid på alle ungdomsskolene i kommunen annenhver uke. Da kan du møte dem i storefri.

- Ved å oppsøke ungdom der de er, får vi kjennskap til ungdomsmiljøene, sier Anne Marie Mork. Selv om vi først og fremst er et tilbud til ungdom i alderen 13 – 23 år, kan også foreldre, lærere og andre voksne kontakte oss.

Utekontakten samarbeider tett med andre kommunale virksomheter og andre som jobber med og for barn og unge.

Jobber på flere nivåer
Gregory Gurvich forteller at Utekontakten jobber på fem nivåer. Det er:

  • Bredt ut. Målet er at all ungdom skal kjenne til oss
  • Individuelle samtaler, relevante problemstillinger
  • Jentegrupper, som går over en lengre periode (Sisterhood)
  • Kurs i selvledelse klassevis (3 x 1,5 time)
  • Tverrfaglig nettverk med ansatte i skole, helse, NAV, politiet, barnevern, fritidsklubber og lignende

Fagleder i Utekontakten forteller at det er viktig å møte ungdom der de er og hjelpe dem til et helse- og livsfremmende mønster, som gir grunnlag for god livskvalitet. Ungdom trenger å bli sett, hørt og respektert som et helt menneske, og ikke som bærer av et problem.

- Ungdommene som kommer til oss vil snakke med voksne som forstår dem, støtter dem og selvfølgelig hjelper til slik at ting kan bli bra, sier han.

Den viktige samtalen
Miriam L. Solheim forteller at ungdommene som oppsøker Utekontakten kan ha det vanskelig. De stiller store krav til seg selv. Ofte er de også bekymret for vennene sine. Noen ganger vet de ikke hva som er galt - alt er bare vanskelig og tungt. - Da hjelper det å snakke med noen som kan lytte, sier hun.

Utekontakten har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen forteller. Hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse, må en sosialarbeider melde det videre. Da skal ungdommen informeres, og få si hva han/hun mener.

Oppegård-ungdommen
- Har ungdommen i Oppegård noen spesielle utfordringer?

- Vi tror ikke at Oppegård-ungdommen har andre utfordringer enn ungdom generelt, forteller Gregory. Trenden er at de sliter med ensomhet, angst, press, være vellykket, det vil si psykisk helse, samt rus og konflikter hjemme.

- Vi er opptatt av å gi dem verktøy for å ta egne valg ogkontroll overeget liv og spør dem: Hva er viktig for deg, sier han?

Utekontakten kan nok ikke løse alle problemer, men det hjelper alltid å ha noen som lytter,  løfter blikket og stiller gode spørsmål.

Tekst og foto: Jan Walbeck