Planer på høring

Forslag til detaljregulering av Kongeveien 49 og forslag til detaljregulering for kryss ved Taraldrudveien er nå lagt ut til høring.

Begge planene er lagt ut til høring frem til 28. januar 2016.

I tillegg er disse planene vedtatt:

  • Detaljregulering for Fortettingsområde ved Ormerudveien
  • Områderegulering for Myrvoll Ekornrud
  • Detaljregulering av Trelasttomta

Du kan se alle dokumentene under Reguleringsplaner