Musikktilbud for de minste

Oppegård kulturskole har mange tilbud for barn. For de aller minste tilbyr vi musikklek, mens de som har begynt på skolen kan være med på rytmehuset, musikkstart og barnekor.

Se tilbud høsten 2015:

Se også andre tilbud i regi av Oppegård kulturskole