Møte i kommunereformutvalget 14. mars

Kommunereformutvalget har møte i Formannskapssalen i Oppegård rådhus mandag 14. mars, kl. 16.30. Møtet er åpent for publikum. Se innkalling og sakspapirer nedenfor.