Gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august 2015 innføres gratis kjernetid i barnehagen. Alle 4- og 5-åringer i familier med en samlet inntekt i 2014 under kr 405 000, får etter søknad 20 timer per uke i barnehagen gratis.

Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart. Du kan søke om gratis kjernetid på samme søknadsskjema som moderasjon på grunnlag av inntekt.

De som har rett til gratis kjernetid kan få velge å bruke kun de 20 timene som er gratis.

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene og søknadsskjema