Godkjent reguleringsplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet i Oppegård med unntak av boligfelt B6.

Ordfører Ildri Eidem Løvaas er glad for at det endelig er fattet et vedtak, og at saken nå kan avsluttes.
Mer fra saken kan du lese under Organisasjon/Prosjekter.