Asfaltering av veier 2015

Etter sommerferien starter arbeidet med å asfaltere kommunale veier i Oppegård. Dette er veiene som skal asfalteres i år.

Utvalg for miljø og plan bevilget i april til sammen 5.2 mill. kr til veivedlikehold som i tillegg til asfaltering skal brukes til opprusting av broer, gangfelt, overvann og asfaltering samt gang- og sykkelveier. Her er listen over veiene som skal asfalteres:

 • Flåtestadveien (inkl. bru) 220 m
 • Grevlingveien 80 m
 • Haukeliveien 285 m
 • Kolbotnveien (miljøgate ved rådhuset)
 • Kongeveien (Ødegården) 445 m
 • Mellomåsveien inkl. bussplass 415 m
 • Nordåsveien 260 m
 • Sofiemyrveien 310 m
 • Stangåsveien 315 m
 • Trollåsveien (inkl.bru) 170 m
 • Valhallaveien del 1 90 m
 • Valhallaveien del 2 80 m
 • Åsmyrveien 50 m
 • Gjallarveien 165 m
 • Solbåtanveien 165 m

I tillegg skal gang- og sykkelveier asfalteres. Her kan du lese dokumentene for behandling av saken i Utvalg for miljø og plan.

Publisert 28. april 2015