Arbeidsplaner nå på hjemmesiden

Du kan nå hente arbeidsplanene til til dine barn direkte fra hjemmesiden.

I løpet av kort tid vil alle aktuelle arbeidsplanene ved Østli skole være tilgjengelige på hjemmesiden. Følg lenken under til skolens arbeidsplaner. 

Arbeidsplaner