Snart skal vi sortere ut matavfallet

I løpet av september leverer Follo Ren en «startpakke». Matavfallet skal sorteres i grønn pose.

Startpakken vil bli levert på lokket til din restavfallsbeholder. Dette gjelder ikke for borettslag og sameier med felles avfallsløsning for restavfall. Her vil startpakken blir levert på din dørmatte.

Utleveringen skjer i hele september og alle får tilbud om en egen kurv til matavfallet. Frem til du mottar startpakken fungerer renovasjonsløsningen som før.

Grønn pose fra Follo Ren

Den grønne posen legges i restavfallsbeholderen. Husk dobbel knute på posen. Kurven kan for eksempel oppbevares under kjøkkenbenken. Det er viktig at det kun benyttes grønne matavfallsposer fra Follo Ren. Sorteringsanlegget som mottar avfallet «leser» av fargen på posene og skiller matavfallsposene ut i fra restavfallsposene.

Plastemballasje i restavfallsdunken

Plast skal kastes sammen med restavfallet. Bakgrunnen er at restavfallet skal sorteres ved et moderne sentralsorteringsanlegg på Skedsmo. Gjennom sentralsortering får vi ut 35-50 prosent mer plastemballasje til materialgjenvinning enn ved kildesortering.

Hva skal vi fortsette med?

Vi fortsetter med de beholderne vi har i dag - én beholder for restavfall og én til papp, papir/ drikkekartong.

Restavfall skal fortsatt tømmes hver 14. dag, og papirbeholder en gang i måneden. Glass- og metallemballasje skal fortsatt bringes til returpunkt. Det samme skal klær, tekstil og sko.

Mer informasjon finner du på folloren.no. Du kan også ringe Follo Ren på tlf. 05660.