Reguleringsforslag for Storebukta

Forslag til reguleringsplan for Storebukta er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen er å utvikle Storebukta til boliger med offentlig anlegg for ballspill, lek og opphold.

Planen skal legge til rette for 81 leiligheter og rekkehus. I tillegg skal det opparbeides et offentlig anlegg for ballspill, lek og opphold.

Her kan du se dokumentene som er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 1. november 2017.

Reguleringsforslag for Storebukta