Vil du lage en visjon for Nordre Follo?

Innbyggere, næringsliv, frivillige og barn og unge fra Ski og Oppegård inviteres til å være med å lage en visjon for den nye kommunen. Bli Gjestebudvert!

Du kan være Gjestebud for en gruppe som diskuterer visjonen for Nordre Follo. Er du interessert, kom på informasjonsmøte for Gjestebudverter 11. oktober 18.30 i Ski rådhus.

Du kan lese mer om visjonsarbeidet og Gjestebud på nettsidene til:

Nordre Follo kommune