Vi trenger bøssebærere

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år er aksjonsdagen søndag 22. oktober. Prosjektleder, Ida Madeleen Moe oppfordrer deg til å bruke to timer den ettermiddagen til litt humanitært arbeid.

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands fremtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Trenger 50 bøssebærere til

Målet er at alle husstander i Oppegård skal få besøk den 22. oktober mellom kl. 16.00–kl. 18.00.

Ida Madeleen Moe forteller at mange innbyggere allerede har sagt ja når vi har ringt dem, eller at de har meldt seg på via nettsiden blimed.no.

- Per i dag, 6. oktober har vi ca. 150 bøssebærere, men trenger fortsatt 50 til, pluss at vi trenger et resevekorps som kan stille raskt opp, sier Moe. Det er alltid litt frafall på selve aksjonsdagen av ulike årsaker, derfor trenger vi noen som vi kan ringe til som en reserve.

Ida Madeleen Moe nevner også at hun trenger to personer i sekreteriatet. Send en e-post til Frivillighetssentralen hvis du kunne tenke deg å hjelpe til der.

Bli bøssebærer

Du har flere muligheter hvis du kunne tenke deg å kombinere søndagsturen med litt humanitært arbeid:

  • Send epost til Frivillighetssentralen, så legger vi deg inn.
  • Meld deg på selv.  Gå inn på nettsiden blimed.no.  Der finner du en gul firkant med teksten «Bli bøssebærer». 

Mer om TV-aksjonen NRK finner du på nettsiden blimed.no