Takker alle involverte i TV-aksjonen!

Jeg vil takke for det store engasjementet i Oppegårds befolkning under gjennomføring av årets TV-aksjon, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Bilde: Ordfører Thomas Sjøvold er med å teller opp pengene i DNB. (Foto: Ida Madeleen Moe)

Omtrent 200 bøssebærerne må til for å dekke hele Oppegård. - I tillegg har organisasjoner og enkeltpersoner, samt frivillighetssentralen engasjert seg i planlegging, pakking og som funksjonærer i sekretariatet, sier han.

En spesiell takk til Oppegård Sanitetsforening for gjennomføring av aksjonen i Oppegård syd og til Lions for servering av frivillige i Kolben og de frivillige på Svartskog. Takk også til FAU Tårnåsen. for godt samarbeid og til Vassbonn fritidssenter, som ga ungdom mulighet til å gå med bøsse.

JAZZAID og Kolben kulturhus trommet sammen musikere med mer til konsert kvelden før kvelden, hvor overskuddet gikk uavkortet til UNICEF.

Lokale sponsorer ved Coop Mega Kolbotn torg, Pizzabaker’n, Kiwi Oppegård og Kolben Catering stilte med varer slik at vi kunne tilby frivillige og bøssebærere en matbit mellom slagene.

Sjøvold opplever at det har vært et utrolig positivt engasjement og en hel lokalbefolkning har skapt giverglede for UNICEFs arbeid for skolegang for barn rammet av krig og konflikt.

Resultatet

TV-aksjonen fikk inn kr 1 161 393 fra Oppegård. Det er kr 43,03 pr. innbygger i kommunen og kr 0,63 over landsgjennomsnittet på kr 42,40.

Oppegård er nasjonalt på 262. plass av totalt 427 kommuner i landet (fordelt på innbyggere). I Akershus er Oppegård på 10. plass av totalt 22 kommuner.

Totalt ble det samlet inn 223 022 347 i hele landet. Les mer på TV-aksjonens nettsider.