Støtt TV-aksjonen på søndag!

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Søndag mellom kl. 16.00 og 18.00 er bøssebærerne ute.

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Du kan støtte aksjonen med kontanter i bøssene på søndag. Men du kan også vipse på søndag (fra kl. 18.00), da vil beløpet komme med på statistikken for Oppegård.

Er du ikke hjemme kan du bruke innsamlingskonto nummer: 8380 08 09005.

Her kan du følge med på TV-aksjonen.

JAZZAID

Lørdag 21. oktober kl. 18.00 arrangeres JAZZAID i Kolben med Marthe Wang,  Alice in Wonderband og Pellegrino Riccardi. Overskuddet fra konserten går uavkortet til UNICEF i et samarbeid med TV-aksjonen 2017.

Her kan du lese mer om JAZZAID.

Turmarsj på Tårnåsen

Søndag inviterer Tårnåsen skole og FAU v/foreldre på 5. trinn til turmarsj til intekt for TV-aksjonen, med start mellom klokken 12.30 og 14.00.

Les mer om turmarsjen på Tårnåsen skoles nettsider.

TV-aksjonen