Språktrening endte med fast jobb

Ahmad (30) er en av våre nye flyktninger, som bor i Oppegård. Språk- og jobbtrening på restaurant Vaaghals i Bjørvika endte med tilbud om deltidsansettelse.

Bilde: Kjøkkensjef på Vaaghals, Christer Rødseth (t.v.) tilbyr Ahmad fast jobb etter språk- og arbeidstreningsperioden. (Foto: Jan Walbeck)

Ahmad er en svært energisk ung mann som vil lære seg norsk raskt og er fast bestemt på å skaffe seg en jobb. Han er på språktrening på restaurant Vaaghals. En flott restaurant sentralt plassert i Bjørvika. At det ble denne restauranten er litt tilfeldig, men lektor ved Oppegård kvalifiseringssenter, Mona Svenning fikk napp hos Vaaghals via sitt nettverk.

Både Svenning og markedskonsulent i NAV, Tone Rustad Fagerhaug, følger godt opp flyktninger som er ute i praksis. De forteller at det er viktig å følge opp de som er utplassert og samtidig ha en god dialog med arbeidsstedet i språk- og arbeidstreningsperioden.

Bare jobb – ikke skole

Kjøkkensjef på Vaaghals, Christer Rødseth er kontaktpersonen og har ansvaret for Ahmad. En ung og smilende kjøkkensjef møter oss og det tar ikke mange sekundene før han begynner å skryte av Ahmad.
Kjøkkensjefen forteller at de aldri har tatt inn flyktninger på denne måten tidligere, så vi tok en sjanse. Vi angrer ikke, sier han bestemt.

- Ahmads oppgave er å hjelpe til på kjøkkenet, forteller Rødseth. Og på kjøkkenet er det kun lov til å snakke norsk.
Kjøkkensjef Christer Rødseth forteller at Ahmad gled godt inn i det unge miljøet med en gang. Ahmad viser en indre glede ved å jobbe her. Han kommer alltid før tiden og vil alltid jobbe mer. Og han er alltid positiv, forteller Rødseth.

Fast jobb

På Vaaghals er det ofte svært hektisk og behovet for kjøkkenhjelp har vi vurdert lenge. Ved å ha Ahmad her, som har vist stor arbeidskapasitet og ikke minst arbeidslyst, så ble det naturlig for oss å tilby han en fast deltidsjobb. Helt fra dag én på språktrening, så har han vist stor arbeidsglede.

Ahmad er ikke så opptatt av skolegang, men han forteller at det å jobbe er livet hans. - Jeg har alltid jobbet helt siden jeg var 17 år, forteller han.

- Å jobbe betyr også at jeg bidrar til felleskapet med blant annet å betale skatt, sier han. Jeg betaler min skatt med glede.

Hva er drømmen videre Ahmed?

- Først skal jeg kjøpe meg en leilighet, så vil jeg spare opp penger til å kjøpe meg en restaurant. Så vil jeg ansette Christer til kjøkkensjef, forteller Ahmad med et stort smil rundt munnen.

- Til sommeren skal jeg gifte meg, og Christer er selvfølgelig invitert i bryllupet.

Flere praksisplasser

Både NAV og Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) ønsker flere praksisplasser, og begge har som mål at deltakerne skal bli integrert og lære nok til at de kan få seg en ordinær jobb.

NAV organiserer arbeidspraksisplasser, mens OKS organiserer språktreningsplasser. Målet med en språktreningsplass er at deltakerne skal være i et norsktalende miljø og jobbe med språket samtidig som de blir kjent med en norsk arbeidsplass og får erfaring med norsk arbeidskultur.

- Mange av stedene som mottar en språkpraksiskandidat er også veldig fornøyde med ordningen og fortsetter å ta imot nye deltakere etter endt avtaleperiode, forteller Mona Svenning.

Er din bedrift interessert?

- Vi ønsker oss flere språktreningsplasser, forteller Svenning. Det er selvfølgelig veldig positivt når praksisplassen fører til ansettelse, men det er ikke noen forutsetning. Bedrifter og andre arbeidsplasser som vil bidra til språkutvikling og god integrering og samtidig nyte godt av et par ekstra hender, kan kontakte Hilde Lervik, virksomhetsleder ved OKS, på telefon 66 81 50 80/83.