Hvem bør få frivillighetsprisen?

Kjenner du noen som gjør noe helt spesielt for fellesskapet? Vet du om en frivillig, en ildsjel som fortjener å bli satt ekstra pris på? Da bør du sende inn et forslag innen 4. desember.

Vi søker nå etter kandidater til Frivillighetsprisen for 2017. Det frivillige arbeidet må ha betydning for lokal­samfunnet, eller innbyggere i Oppegård. Oppegård kom­mune deler ut prisen i samar­beid med Oppegård Avis og Østlandets Blad.

Prisen kan gå til:

  • En person/personer, insti­tusjon eller organisasjon, som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne
  • En person, forening eller gruppe, som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre
  • Prisen skal honorere frivil­lig arbeid over et lengre tids­rom, eller er av betydelig omfang
  • Det frivillige arbeidet kan være innenfor alle deler av samfunnslivet

Forslag

Send forslag til Oppegård kommune, pb. 510, 1411 Kol­botn, eller på e-post til formannskapskontoret. Prisen deles ut i januar 2018.

Her kan du kan lese mer om frivillighetsprisen og hvordan du nominerer en kandidat.

Frist for å sende forslag er 4. desember 2017.