Hva mener du om lokaldemokratiet?

I slutten av oktober gjennomfører Oppegård og Ski en undersøkelse om hva innbyggere og folkevalgte mener om lokaldemokratiet i egen kommune.

Både innbyggere og folkevalgte blir bedt om å vurdere 14 påstander om hvordan kommunene blir styrt. Folkevalgte skal i tillegg svare på 29 spørsmål om arbeidet i kommunestyret.

 Ønsker et levende lokaldemokrati

- Målet for Nordre Follo er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og ansatte. Vi er blant annet opptatt av sterk folkevalgt styring, møteplasser og reell medbestemmelse for barn og unge. I den forbindelse trenger vi innspill fra innbyggere og folkevalgte om hva som fungerer og hvor vi kan bli bedre, sier ordførerne Thomas Sjøvold og Hanne Opdan.

De oppfordrer alle som blir oppringt til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen.

Om undersøkelsen

Kommunenes sentralforbund (KS) står bak undersøkelsen, som er gjennomført to ganger tidligere. Både Ski og Oppegård deltok i 2014. Resultater fra undersøkelsene kan du se på nettsiden bedrekommune.