Seminar om universell utforming

Oppegård kommune inviterer til en kompetansesamling om universell utforming den 9. november i kommunestyresalen fra kl. 11.30. Dette er en serie seminarer om den grunnleggende ideen bak universell utforming. Seminaret er gratis.

Det handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Det er ikke ønskelig å spesialtilpasse løsninger til enkeltpersoner eller grupper, men løsninger som sikrer god tilgjengelighet og er brukervennlig for alle.

Målgruppen

Oppegård kommune inviterer ansatte som planlegger, godkjenner, utformer, drifter og vedlikeholder veier, turveier og utearealer, boretslag og sameier inklusiv frivillige organisasjoner til kompetasnesamling om universell utforming.

Tema

Utearealer som er tilgjengelig og brukbare for alle - gjennom de fire årstider.

Program

kl. 11.30 – Lunsj
kl. 12.00 – Åpning ved Heidi Tomten, leder for UTE.

  • Hva er et godt uteområde for brukere med nedsatt bevegelsesevne? ved Anne Margrete Steensnes Nordbø.
  • Uteområder og turveier ved Karen Anne Noer Universell Utforming AS (UUAS).

kl. 13.00 – Pause og praktiske oppgaver med påfølgende gjennomgang i plenum. Deltagerne oppfordres til å bruke norgeskart.no/tilgjengelighet på mobil eller nettbrett  under de praktiske oppgavene. Eksempler fra kommunen ved Solvor Berlin Boasson.

kl. 14.20 – Pause

  • Eksempler på inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet ved UUAS.
  • Drift og vedlikehold som opprettholder universell utforming gjennom de fire årstidene  ved Tone Strengelsrud, anleggsgartner Ullensaker kommune.

kl. 15.30 - Slutt

Les hele invitasjonen og programmet (pdf)

Tid og sted

Kompetasnesamling III er 9. november kl. 11.30–15.30 i kommunestyresalen i Oppegård rådhus.

Påmelding

Det starter med lunsj, så av praktiske grunner vil vi at du melder deg på innen 7. november til Solvor Berlin Boasson