Vi markerer Nordens dag

I dag vaier flaggene til våre vennskapskommuner på rådhuset. Vi markerer Nordens dag og feirer samtidig "Nordens grunnlov"

Nordens dag arrangeres 23. mars hvert år som en markering av inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Denne avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og kalles «Nordens grunnlov».

Du kan lese mer om Norden på nettsidene til Nordisk råd. Her kan du lese om våre vennskapskommuner.