Hjelp mot søvnvansker

Friskliv Oppegård skal holde kurs i søvnbehandling. Kurset skal gi kunnskap om søvn og gode søvnrutiner og hvilke positive virkninger endrede søvnrutiner kan gi.

Målgruppe for kurset er voksne personer med kroniske søvnvansker eller med en langvarig opplevelse av ikke å sove lenge nok, eller godt nok.

Søvnbehandlingsgruppe “Stå Opp” starter opp i april/mai og holdes i regi av Friskliv Oppegård, ved psykolog Iver Strandheim, klinisk ernæringsfysiolog Trude Backer Mortensen og fysioterapeut Siri Mathiassen.

Les mer om kurset på nettsidene til Friskliv Follo