Åpent plankontor om Skiveien 14. mars

Oppegård kommune og Statens vegvesen inviterer til «åpent plankontor» i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for fylkesvei 152 Skiveien fra Stenfelt til Greverud.

Du kan komme innom og få mer informasjon om planen og stille spørsmål til Statens vegvesen og kommunens saksbehandlere.

Velkommen til Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13.

Tirsdag 14. mars fra kl. 16.00–19.30

Her kan du lese om detaljreguleringen.