Stjeler vi tiden din?

Vi er opptatt av å fange tidstyver og trenger din hjelp. Fortell oss om situasjoner der kommunen stjeler din tid.

Eksempler på dette kan være problemer med å finne informasjon på nettsidene våre, fylle ut søknadsskjemaer eller å få tak i rett person. Andre eksempler kan være at kommunen bruker for lang tid på å behandle henvendelser eller at vi rett og slett har for byråkratiske ordninger.

Vi tar med oss dine innspill og ideer videre i utviklingen av Oppegård kommune og i arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune. Noen tidstyver trenger vi hjelp for å løse fra andre offentlige instanser.

Meld fra om tidstyver på eget skjema!